สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ศูนย์กลางแห่งความมั่นคง และการขนส่งทางอากาศ

 

 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามอง ภายใต้นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ในความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงคมนาคม และกองทัพเรือ ในการพัฒนาการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 เพื่อรองรับและแบ่งเบาปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออก

ทั้งนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ในเรื่องการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินเป็น 3 ระยะ 

ระยะที่ 1 (ปี 2558 - 2560) สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของกองทัพเรือ

ระยะที่ 2 (ปี 2561 - 2563) สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 5 ล้านคนต่อปี โดยการเพิ่มการดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปยังฝั่งตะวันตกให้มากขึ้น หากกองทัพเรือเห็นชอบ เนื่องจากอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 มีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี 2559 

ระยะที่ 3 (ปี 2563 เป็นต้นไป) ศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของกิจการการบินในอนาคต

นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงสู่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยอีกด้วย

 

 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 23:10:49

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีข่าวและสาระ
.ทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น

..........................................................

เรื่อง:เปิดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 2.4 ล้านๆบาท
โดย:นายสถานี
วันที่:26-08-2557 19:08:07

:: อ่านทั้งหมด  

 

Visitor Number

 

 
 

Copyright @ Manhattan International Communication Co.,Ltd.
Tel:
02-962-1088  Mobile: (081) 750-2070  Email: info@logisticnews.net