เผยยอดใช้เช็คหด-เช็คเด้งเพิ่ม
 

  รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ธปท.ได้ประกาศข้อมูลการเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศล่าสุดเดือน เม.ย. 59 พบว่า ในระบบมีปริมาณเช็คทั้งสิ้น 5.30 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2.93 ล้านล้านบาท ผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าลดลง 10.1% และ 4.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ โดยทุกพื้นที่มีปริมาณและมูลค่าเช็คหดตัว โดยเฉพาะเช็คเรียกเก็บข้ามจังหวัดหดตัวมากที่สุด อีกทั้งยังมีสัดส่วนเช็คคืนรวมและเช็คคืนด้วยเหตุผลไม่มีเงิน (เช็คเด้ง) ต่อเช็คเรียกเก็บรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น
          เช็คในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีปริมาณทั้งสิ้น 3.67 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2.60 ล้านล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 9.2% และ 4.6% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เช็คคืนรวมและเช็คเด้งมี 4.34 หมื่นฉบับ และ 2.92 หมื่นฉบับ คิดเป็นมูลค่า 1.09 หมื่นล้านบาท และ 5.59 พันล้านบาท ตามลำดับ ทำให้สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมต่อเช็คเรียกเก็บรวมลดลงจาก 0.53% เป็น 0.42% ขณะที่สัดส่วนเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บรวมทรงตัวอยู่ที่ 0.22%
          เช็คต่างจังหวัดมีทั้งสิ้น 8.24 แสนฉบับ มูลค่า 2.60 แสนล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 6.1% และ 1.4% ตามลำดับ จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนปริมาณเช็คคืนรวมและเช็คเด้งมี 1.30 หมื่นฉบับ และ 8.57 พันฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2.83 พันล้านบาท และ 1.28 พันล้านบาท ตามลำดับ ทำให้สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมและเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บรวมลดลงจาก 1.23% และ 0.45% เหลือ 1.09% และ 0.42% ตามลำดับในเดือนนี้
          ส่วนเช็คเรียกเก็บข้ามจังหวัดมีปริมาณและมูลค่า 8.13 แสนฉบับ 7.60 หมื่นล้านบาท ในพื้นที่นี้มีปริมาณและมูลค่าเช็คหดตัวมากกว่าทุกพื้นที่ในการเรียกเก็บเช็ค ปริมาณหดตัว 17.% และมูลค่าหดตัว 8.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนเช็คคืนรวมและเช็คเด้งมีปริมาณ 2.24 หมื่นฉบับ และ 1.75 หมื่นฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2.22 พันล้านบาท และ 1.71 พันล้านบาท ตามลำดับ ทำให้สัดส่วนมูลค่าเช็คคืนรวมและเช็คเด้งต่อเช็คเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจาก 2.76% และ 3.36% ปรับอยู่ที่ 2.92% และ 3.82% ตามลำดับ 
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-05-2559 08:05:20 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีข่าวและสาระ
.ทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น

..........................................................

เรื่อง:เปิดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 2.4 ล้านๆบาท
โดย:นายสถานี
วันที่:26-08-2557 19:08:07

:: อ่านทั้งหมด  

 

Visitor Number

 

 
 

Copyright @ Manhattan International Communication Co.,Ltd.
Tel:
02-962-1088  Mobile: (081) 750-2070  Email: info@logisticnews.net