ติดแบล็กลิสต์18,756บริษัทเสี่ยง
 

 น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้ทำการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบจำนวน 6.3 แสนราย และพบมี 18,756 ราย ที่เป็นบริษัทที่มีปัญหา และควรระมัดระวังในการทำธุรกิจ หรือติดต่อทำธุรกิจด้วย ซึ่งกรมได้ระบุเป็นหมายเหตุไว้ในท้ายหนัง สือรับรองนิติบุคคลทั้งหมดแล้ว ประชาชนและธุรกิจสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน DBD e-Service โดยใส่ชื่อนิติ บุคคลที่ต้องการจะตรวจสอบ ก็สามารถทราบได้ว่าบริษัทที่ตรวจสอบเป็นบริษัทดีหรือไม่ดี ถ้าเป็นบริษัทปกติ ก็จะไม่มีหมายเหตุระบุไว้ แต่ถ้าพบว่ามีหมายเหตุระบุไว้ ก็ต้องระวัง
          "บริษัทจำนวน 18,756 ราย ส่วนหนึ่งเป็นบริษัทที่ไม่มี สำนักงาน ตามที่ได้ขอจดทะเบียน ไว้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า บริษัทดังกล่าวมีตัวตนจริงหรือไม่ หรือหากไปทำธุรกิจด้วยแล้ว เวลาเกิดปัญหา จะติดต่อได้อย่างไร จึงต้องเตือนให้ระวัง นอกจานนี้บริษัทที่ไม่ จัดส่งบัญชี งบการเงิน ไม่ส่งเอกสารการจัดตั้งธุรกิจ ไม่ชำระค่าหุ้น และฝ่าฝืนคำสั่งของสารวัตรบัญชี โดยไม่มีการชี้แจงข้อสงสัยตามที่ได้ขอให้ชี้แจง" น.ส.ผ่องพรรณกล่าว
          น.ส.ผ่องพรรณกล่าวว่า ยังมีบริษัทต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกิจ เช่น บริษัทที่ใช้ชื่อนิติบุคคลที่ใกล้เคียงกับบริษัทใหญ่ หรือบริษัทดัง เช่น บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงผิด, บริษัทได้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ แล้ว เช่น บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มผู้บริโภค (สคบ.) ร้องขอมา และบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงเกินไป โดยล่าสุดกรมได้ทำการเพิกถอนบริษัทที่เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 1 แสนล้านบาทไปแล้ว เพราะเป็นไปไม่ได้
          อย่างไรก็ตามนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล กรมได้ทำการเชิดชูด้วยการระบุไว้ในหมายเหตุท้ายหนังสือรับรองนิติบุคคลเช่นเดียวกันว่าเป็นบริษัทที่ดี  ซึ่งได้นำร่องโดยนำรายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นที่กรมได้จัดประกวดมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจำนวน 299 ราย โดยได้ใส่ไว้ในหนังสือรับรองหมดแล้ว
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 16-05-2559 09:05:22 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีข่าวและสาระ
.ทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น

..........................................................

เรื่อง:เปิดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 2.4 ล้านๆบาท
โดย:นายสถานี
วันที่:26-08-2557 19:08:07

:: อ่านทั้งหมด  

 

Visitor Number

 

 
 

Copyright @ Manhattan International Communication Co.,Ltd.
Tel:
02-962-1088  Mobile: (081) 750-2070  Email: info@logisticnews.net