ทอท.ทุ่ม1.7แสนล.ขยาย 6 สนามบิน

 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด อยู่ระหว่างหารือกับกรมธนารักษ์ กรมท่าอากาศยาน(ทย.) และกองทัพอากาศ(ทอ.) ถึงแนวทางในการปลดล็อกพื้นที่ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เพื่อนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
 
  นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกรมธนารักษ์ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และกองทัพอากาศ (ทอ.) ถึงแนวทางในการปลดล็อกพื้นที่ในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท. คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ และภูเก็ต พื้นที่รวมประมาณ 3,000-4,000 ไร่ เพื่อนำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยภายใน 3-5 ปี ตั้งเป้าหมายรายได้จากการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจการบินให้มีสัดส่วนอยู่ที่ 50% จากปัจจุบัน 40% ซึ่งหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว เบื้องต้นอาจจะต้องแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อเปิดทางให้มีการนำพื้นที่มาพัฒนาได้ เนื่องจากบางพื้นที่ในสนามบินติดโซนนิ่งพื้นที่สีเขียว
          นายนิตินัยกล่าวว่า ในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ ทอท.จะใช้เงินลงทุนประมาณ 1.7 แสนล้านบาท เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆ ของ ทอท.ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งงบดังกล่าวยังไม่รวมงบขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ประกาศประกวดราคาแล้ว 3 สัญญา ส่วนที่เหลืออีก 4 สัญญา ตั้งเป้าจะได้ผู้รับเหมาก่อสร้างภายในปีนี้เช่นกัน
          "เดิมตัวเลขการลงทุนตั้งไว้ที่ 1.4 แสนล้านบาท ต่อมามีการเพิ่มเติมการพัฒนาสนามบินดอนเมืองให้เต็มศักยภาพ ทำให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2565 สนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท.จะรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ถึง 165 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันรองรับได้ 83.5 ล้านคนต่อปี" นายนิตินัยกล่าว และว่า นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้สนามบินแต่ละแห่งไปจัดทำแผนพัฒนาสนามบินให้เต็มพื้นที่ถึงปี 2570 เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เติบโตอย่างรวดเร็วด้วย โดยจะทำควบคู่ไปกับการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพื่อให้สามารถก่อสร้างได้เลยหากในอนาคตต้องก่อสร้างสนามบินเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้โดยสาร
          นายนิตินัยกล่าวว่า มีการประมาณตัวเลขผู้โดยสารที่จะเติบโตในแต่ละสนามบินหากพัฒนาเต็มศักยภาพ คือ สนามบินดอนเมือง อนาคตจะรับได้ 40 ล้านคนต่อปี, สนามบินสุวรรณภูมิ อนาคตจะรับได้ 90 ล้านคนต่อปี, สนามบินเชียงใหม่ อนาคตต้องรับได้ 20 ล้านคนต่อปี, สนามบินหาดใหญ่ อนาคตต้องรับได้ 10 ล้านคนต่อปี, สนามบินแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย) อนาคตรับได้ 20 ล้านคนต่อปี และสนามบินภูเก็ต อนาคตรับได้ 18 ล้านคนต่อปี
 

Update news: 29-04-2559 10:04:15

 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีข่าวและสาระ
.ทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น

..........................................................

เรื่อง:เปิดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 2.4 ล้านๆบาท
โดย:นายสถานี
วันที่:26-08-2557 19:08:07

:: อ่านทั้งหมด  

 

Visitor Number

 

 
 

Copyright @ Manhattan International Communication Co.,Ltd.
Tel:
02-962-1088  Mobile: (081) 750-2070  Email: info@logisticnews.net