การกำกับดูแลการก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ

 'สิ่งสำคัญคือการกำกับดูแลในระดับนโยบาย มายังหน่วยงานที่กำกับดูแลก่อสร้างของโครงการ ในส่วนตัวเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีกมากมายหลายชุดมากำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งแนวคิดนี้รฟม.จะมีการหารือกับผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม เพราะที่ผ่านมามีบทเรียนชัดเจนแล้ว เช่นโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีคณะกรรมการกำกับดูแลมากมายหลายชุด แต่เมื่อเกิดปัญหาในขณะนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆก็ไม่ได้เข้ามาร่วมรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เลย'
 

 

                                  

สัปดาห์นี้ ไหนๆเรื่องรถไฟฟ้า ก็ใกล้จะเป็นความจริงเข้ามาทุกทีครับ รายงานพิเศษสัปดาห์นี้  จะนำบทสัมภาษณ์ ของคุณประภัสร์  จงสงวน ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลับมาให้ผู้อ่านได้ยลโฉมอีกครั้ง เรื่องการกำกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในส่วนนี้ คุณประภัสร์ ได้ให้แง่คิดไว้น่าสนใจ ซึ่งก็จะเป็นคู่มือ ที่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในแง่ดี และในแง่ลบ ทั้งในขณะที่ก่อสร้าง และหลังการเปิดให้บริการของโครงการ  สามารถนำมาตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในแง่ส่วนตัว ส่วนรวม และสังคม  เพื่อให้รถไฟฟ้าที่จะเกิดใหม่อีกอย่างน้อย 5 เส้นทาง เป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด เรามาเริ่มกันเลยครับ

คุณประภัสร์ กล่าวว่า การกำกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (เมกะโปรเจค) ที่มีคุณภาพนั้น  ต้องดูแลให้ครอบคลุมในวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ประกอบด้วย

                              

1. การกำกับดูแลการก่อสร้าง ใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส ในส่วนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงมากนัก เนื่องจาก การที่ไทยใช้เงินกู้ลงทุนจาก ธนาคารเพื่อความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ เจบิก ซึ่งมีขั้นตอนกำกับการตรวจสอบและเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การตรวจสอบรูปแบบของโครงการ ส่งทีมเข้ามาเจรจาเงื่อนไขเงินกู้ และการเบิกจ่ายเงินตามงวดของงานระหว่างก่อสร้างซึ่งในส่วนนี้ จะมีส่วนช่วยให้โครงการเกิดความโปร่งใสมากขึ้น

2. สำหรับป็นเรื่องของงานเทคนิคของการก่อสร้าง ในมุมมองของการถ่ายทอดเทคโนโลยี่นั้น เมื่อมีการเปิดประมูล และก่อสร้างโครงการ มีการเลือกแนวทางก่อสร้าง เป็นแบบ (Detail Design) หรือออกแบบรายละเอียด ในส่วนนี้อาจไม่มีเทคโนโลนีแปลกใหม่มากนัก แตกต่างจากการก่อสร้าง แบบ (Design And Built) ที่อาจมีเทคนิคการก่อสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญ คือการถ่ายทอดเทคนิคทางด้านการเดินรถ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี่มีการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นไม่ว่าเอกชนรายใดจะเข้ามาบริหารการเดินรถและควบคุมระบบ หน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างรฟม.ก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยี่ใหม่ไปพร้อมกัน

                                   

นอกจากนี้ ยังเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ประกอบรถไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้ รฟม.จะมีการหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมว่า ในการเปิดประมูลโครงการในอนาคต ทำอย่างไรจะสามารถดึงให้การประกอบรถไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศได้ ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

3.เป็นเรืองการกำกับดูแลแลงานระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีสาระสำคัญ ทั้งเรื่องการจัดผิวจราจร ระหว่างก่อสร้าง ไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด โดยในส่วนนี้แนวทางที่รฟม.ทำมาโดยตลอด คือการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการตำรวจจราจร สำหรับวิธีในทางปฏิบัตินั้น ควรดูแลให้ถนนที่มีการก่อสร้าง ยังมีช่องจราจรอยู่เท่าเดิม แม้จะต้องลดขนาดช่องจราจรลง หรือใช้วิธีตัดพื้นผิวฟุตบาตมาเป็นผิวถนนแทน

                                       

ในขณะนี้กันการทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในเส้นทางก่อสร้าง หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องคำนึงถึงการดำเนินงานตามแผนสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ซึ่งรฟม.ได้เคยดำเนินการประสบผลสำเร็จมาแล้ว ในระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-บางซื่อ)

สิ่งสำคัญคือการกำกับดูแลในระดับนโยบาย มายังหน่วยงานที่กำกับดูแลก่อสร้างของโครงการ ในส่วนตัวเห็นว่า ไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีกมากมายหลายชุดมากำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งแนวคิดนี้รฟม.จะมีการหารือกับผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม เพราะที่ผ่านมามีบทเรียนชัดเจนแล้ว เช่นโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มีคณะกรรมการกำกับดูแลมากมายหลายชุด แต่เมื่อเกิดปัญหาในขณะนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆก็ไม่ได้เข้ามาร่วมรับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เลย

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในกำกับดูแลของรฟม.ก็เช่นกัน อย่างให้ฝ่ายนโยบายเห็นว่าที่ผ่านมา รฟม.มีประสบการณ์แล้ว สามารถทำได้ และควรปล่อยให้รฟม.ทำโดยอิสระ เพราะโดยตามหลักการบริหาร หากหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยผู้บริหารในปัจจุบัน ไม่สามารถทำตามแผนงานก่อสร้างพัฒนาโครงการได้ รัฐบาลที่กำกับดูแลผ่ายคณะกรรมการของ รฟม.ก็สามารถประเมินผลงานและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารได้อยู่แล้ว

                                     

 
โดย:ประภัสร์ จงสงวน

Update news: 23-03-2551 22:03:07

 
 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีข่าวและสาระ
.ทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น

..........................................................

เรื่อง:เปิดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 2.4 ล้านๆบาท
โดย:นายสถานี
วันที่:26-08-2557 19:08:07

:: อ่านทั้งหมด  

 

Visitor Number

 

 
 

Copyright @ Manhattan International Communication Co.,Ltd.
Tel:
02-962-1088  Mobile: (081) 750-2070  Email: info@logisticnews.net