SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

SCHAEFFLER BEARING PRICE LIST
NSK24132CE4$108.68
NTN4R9607$75.62
NSK22232CDE4$167.49
NTN4R9604$35.26
NSK23232CE4$143.34
NTN4R1001$50.56
NSK22332CAE4$90.07
NTN4R1002$145.13
NSK23934BCAE4$94.83
NTN4R10016$46.58
NSK23034CDE4$83.46
NTN4R10006$122.36
NSK24034CE4$135.31
NTN4R10011$194.07
NSK23134CE4$44.71
NTN4R10008$176.83
NSK24134CE4$200.36
NTN4R10015$113.91
NSK22234CDE4$180.16
NTN4R10024$94.23
NSK23234CE4$52.22
NTN4R10201$194.92
NSK22334CAE4$61.88
NTN4R10202$79.63
NSK23936CAE4$4.45
NTN4R10403$170.87
NSK23036CDE4$52.04
NTN4R10406$69.34
NSK24036CE4$143.55
NTN4R10402$195.71
NSK23136CE4$102.32
NTN4R10603$30.46
NSK24136CE4$25.65
NTN4R10601$91.33
NSK22236CDE4$58.63
NTN4R10602$133.48
NSK23236CE4$127.10
NTN4R10606$112.50
NSK22336CAE4$66.34
NTN4R10704$3.98
NSK23938CAE4$11.83
NTN4R11001$36.12
NSK23038CAE4$25.65
NTN4R11202$151.51
NSK24038CE4$135.57
NTN4R11404$96.42
NSK23138CE4$171.98
NTN4R11402$181.57
NSK24138CE4$79.59
NTN4R12006$163.97
NSK22238CAE4$19.58
NTN4R12002$46.29
NSK23238CE4$5.97
NTN4R12001$115.06
NSK22338CAE4$63.08
NTN4R12202$180.16
NSK23940CAE4$184.45
NTN4R12602$109.17
NSK23040CAE4$73.86
NTN4R12802$173.04
NSK24040CE4$162.62
NTN4R13005$66.96
NSK23140CE4$128.65
NTN4R1301$55.06
NSK24140CE4$10.64
NTN4R13003$173.87
NSK22240CAE4$195.26
NTN4R13201$123.13
NSK23240CE4$41.52
NTN4R13603$78.67
NSK22340CAE4$93.34
NTN4R13604$24.95
NSK23944CAE4$87.02
NTN4R13802$171.72
NSK23044CAE4$153.60
NTN4R13803$194.89
NSK550KH7501+K$103.93
NSK560KH31+K$135.44
NSK570KH7101+K$120.83
NSK590KH7701+K$105.13
NSK596KH7601+K$110.37
NSK600KH7601+K$149.23
NSK600KH8201+K$101.52
NSK670KH30+K$111.64
NSK670KH31+K$105.78
NSK690KH9801+K$152.01
NSK710KH30+K$166.45
NSK710KH31+K$90.19
NSK750KH30+K$180.39
NSK750KH31+K$93.46
NSK790KH9701+K$149.60
NSK850KH1201+K$101.81
NSK880KH1201+K$147.16
NSK1000KH1301+K$30.20
NSK1005KH1301+K$97.30
NSK1180KH1601+K$48.37
NSK1290KH1601+K$66.70
NSK100KDH2102+K$27.56
NSK100KDH2101+K$99.91
NSK100KDH2501+K$68.92
NSK100KDH2502+K$67.26
NSK110KDH2401+K$138.17
NSK120KDH2301+K$133.10
NSK120KDH2601+K$194.47
NSK125KDH2301+K$159.62
NSK125KDH3001+K$30.43
NSK150KDH3201+K$142.15
NSK170KDH3605+K$111.90
NSK170KDH3602+K$39.72
NSK180KDH3201+K$180.53
NSK180KDH3301+K$114.34
NSK190KDH3201+K$122.38
NSK200KDH3601+K$12.84
NSK210KDH3501+K$96.50
NSK210KDH4402+K$138.20
NSK210KDH4801+K$145.91
NSK260KDH3801+K$131.09
NSK260KDH4501A+K$84.62
NSKEE435103D$98.86
NSK290KDH4501+K$17.06
NSK300KDH5001+K$32.53
NSK300KDH5201A+K$38.14
IMO12-25 1355/1-0326$106.24
IMO11-25 1455/1-0317$8.08
IMO10-25 1255/0-0305$126.99
IMO10-25 1455/0-0307$184.47
IMO12-25 0455/1-0421$70.48
IMO11-25 1355/1-0316$165.69
IMO12-25 0655/1-0423$25.98
IMO12-25 1455/1-0327$108.00
IMO12-25 1155/1-0324$198.53
IMO11-25 0655/1-0413$149.09
IMO11-16 0400/1-0813$17.49
IMO10-25 0955/0-0302$61.56
IMO11-25 0855/1-0311$65.99
IMO10-16 0200/0-0801$181.06
IMO12-25 0955/1-0322$83.26
IMO11-25 1155/1-0314$100.56
IMO10-25 0655/0-0403$198.92
IMO11-16 0200/1-0811$158.66
Standard 511.50.4140.001.49.1502$17.16
Standard 511.50.3747.001.49.1502$55.18
Standard 562.40.1500.001.29.1504$19.31
Standard 562.25.1455.575.11.1403$132.01
Standard 511.30.1440.190.11.1503$25.22
Standard 511.30.1440.191.41.1503$102.84
Standard 561.25.1455.500.11.1503$2.57
Standard 560.25.1455.575.11.1403$80.34
Standard 561.25.1455.575.11.1403$166.73
Standard 591.25.1502.991.21.1503$140.10
Standard 561.30.1500.201.21.1523$175.66
Standard 561.30.1500.200.11.1504$101.33
Standard 592.30.1607.990.11.1502$180.22
Standard 592.30.1607.991.21.1502$148.45
Standard 512.30.1630.000.11.1503$38.46
Standard 512.30.1630.001.41.1503$130.26
Standard 562.30.1600.001.21.1504$163.63
Standard 591.30.1607.991.21.1502$52.53
Standard 561.40.1600.009.29.1503$95.31
Standard 592.35.1704.990.11.1502$165.06
Standard 592.35.1704.991.41.1502$46.32
Standard 562.40.1700.008.29.1503$44.20
Standard 591.35.1704.991.41.1502$124.08
Standard 512.30.1800.000.11.1503$155.04
Standard 512.30.1800.001.41.1503$138.53
Standard 592.35.1802.991.41.1502$127.62
Standard 592.30.1799.991.21.1502$115.02
Standard 511.30.1734.001.41.1503$148.93
Standard 511.35.1750.700.11.1503$59.42
Standard 511.35.1750.701.41.1503$97.46
Standard 591.35.1802.991.41.1502$147.98
Standard 591.30.1799.991.21.1502$121.13
Standard 561.40.1800.014.29.1503$152.54
Standard 592.35.1900.991.41.1502$185.40
Standard 511.25.1800.001.41.1503$165.21
Standard 512.35.1960.401.41.1503$168.74
Standard 591.35.1900.991.41.1502$133.19
Standard 592.40.2003.991.41.1502$143.55
Standard 592.40.2003.990.11.1502$169.15
Standard 512.30.1995.000.11.1503$6.34
Standard 512.30.1995.001.41.1503$41.54
Standard 562.50.2000.001.49.1504$32.13
Standard 592.35.2012.991.41.1502$55.44
Standard 591.40.2003.991.41.1502$133.82
Standard 591.35.2012.991.41.1502$54.28
Standard 511.30.2031.600.11.1503$199.93
Standard 511.30.2031.601.41.1503$56.66
Standard 592.40.2199.990.11.1502$58.06
Standard 592.40.2199.991.41.1502$107.21
Standard 591.40.2199.991.41.1502$103.19
Standard 591.50.2266.990.41.1502$12.74
Standard 511.35.2220.001.41.1503$126.25
Standard 512.30.2330.000.11.1503$129.97
Standard 512.30.2330.001.41.1503$5.72
Standard 511.30.2235.000.11.1503$119.62
Standard 511.30.2235.001.41.1503$33.02
Standard 592.40.2395.991.41.1502$13.63
Standard 592.50.2446.990.41.1502$79.00
Standard 591.40.2395.991.41.1502$109.89
Standard 591.50.2644.990.41.1502$82.45
Standard 591.50.2446.990.41.1502$134.09
Standard 512.50.2559.201.49.1502$126.91
Standard 512.35.2500.000.11.1503$48.72
Standard 512.35.2500.001.41.1503$143.54
Standard 512.30.2538.001.41.1503$23.54
Standard 512.40.2622.401.41.1502$56.14
Standard 592.50.2644.990.41.1502$168.22
Standard 512.35.2690.000.11.1503$8.91
Standard 512.35.2690.001.41.1503$182.93
Standard 511.40.2619.000.11.1502$107.32
Standard 511.35.2620.000.11.1503$11.90
Standard 511.35.2620.001.41.1503$185.67
Standard 592.50.2842.990.41.1502$51.86
Standard 591.50.2842.990.41.1502$187.60
Standard 511.40.2795.000.11.1502$186.30
Standard 512.40.2950.001.41.1502$37.10
Standard 512.45.2940.000.19.1502$139.48
Standard 512.45.2940.001.49.1502$31.38
Standard 511.50.2987.001.49.1502$59.20
Standard 511.50.3167.001.49.1502$164.75
Standard 512.40.3300.001.41.1502$85.05
Standard 512.45.3400.100.19.1502$81.81
Standard 512.45.3400.101.49.1502$67.75
Standard 511.50.3347.001.49.1502$71.55
Standard 512.50.3520.001.49.1502$185.67
Standard 511.50.3567.001.49.1502$6.93
Standard 512.50.3739.001.49.1502$107.07
Standard 512.50.3839.001.49.1502$181.39
TimkenM802048/M802011$21.41
TimkenM88048$63.41
koyoM12648/M12610$104.42
koyoM12648/M12610$104.33
Timken29875/29820$102.30
Timken594A/592A$98.22
TimkenHm518445/Hm518410$39.46
Timken593/592A$137.99
TimkenM86649/M86610$18.46
Timken594A/592A$89.92
Timken6205-2RS$136.55
NSK46$50.22
TimkenHH932132-90012$74.38
TimkenEE244180-90083$158.07
TimkenM252349D-902C2$107.30
TimkenJLM506849-90K01$33.06
TimkenJM718149-90N01$174.51
Timken3880-902A2$192.61
Timken687-90057$97.74
TimkenHH926744-90015$4.72
TimkenLM806649-90012$134.10
TimkenHM120848-90023$149.75
TimkenEE755285-90060$126.11
Timken8575-90177$33.47
Timken455-90186$30.98
TimkenEE192150-90053$158.43
Timken593-90026$53.82
Timken67985-90145$59.88
TimkenEE113089-90010$36.11
TimkenJM511946-90K06$15.72
TimkenLM501349-902B5$167.35
Timken687-905C6$121.40
TimkenJLM714149-90N01$94.75
Timken593A-903A1$36.68
TimkenHH932145-902A4$8.01
TimkenHM746646-90037$102.17
Timken368-902A5$99.93
Timken07100/07204$3.09
TimkenNA497SW-90235$8.30
TimkenHM231140-90101$90.91
TimkenJM720249-90N06$150.61
TimkenFeb-86$101.76
TimkenFeb-75$13.89
Timken580$106.41
FAG230S.1000$116.95
FAG22328-E1-T41D$186.10
FAG23052-E1$84.69
FAG20304-TVP$4.56
FAG22212-E1-K$83.70
FAG21320-E1-TVPB$76.00
FAG22209-E1-K$196.30
FAG20207-TVP-C3$41.88
FAG20210-TVP$131.04
FAG23130-E1A-M$183.42
FAG29330-E1$157.54
FAG22236-E1A-K-M-C3$81.84
FAG22216-E1A-M$47.02
FAG20218-MB$93.42
FAG23028-E1A-M$96.67
FAG23134-E1A-K-M$88.63
FAG23940-S-MB$96.19
FAG23024-E1-TVPB$185.67
FAG22209-E1$3.70
FAG29412-E1$48.50
FAG22326-E1A-MA-T41A$194.65
FAG22230-E1-C3$165.15
FAG222S.507$71.98
FAG20208-TVP$49.53
FAG20207-TVP$11.86
FAG23220-E1A-M$196.64
FAG22216-E1-K$105.44
FAG23040-E1A-M-C3$131.42
FAG23224-E1A-M$73.98
FAG23022-E1A-M-C3$117.78
FAG22224-E1-K-C3$172.19
FAG20204-TVP$13.18
FAG20205-TVP$183.04
FAG22213-E1-K$62.13
FAG22314-E1$192.25
FAG22320-E1$101.57
FAG22310-E1$142.30
FAG22315-E1$78.80
FAG22322-E1$92.35
FAG22315-E1-C3$37.95
FAG21304-E1-TVPB$26.88
FAG22209-E1-K-C3$36.73
FAG22207-E1$109.13
FAG222S.515$67.33
FAG22210-E1-K-C3$76.12
FAG23226-E1A-M$97.77
FAG22208-E1$148.65
FAG22218-E1$134.70
FAG22309-E1$171.73
FAG22219-E1$190.90
FAG22211-E1-K$164.00
FAG22206-E1$200.76
FAG22205-E1$183.04
FAG222S.207$73.14
FAG22226-E1$64.25
FAG22226-E1-K$91.51
FAG22226-E1-K-C3$196.92
FAG23030-E1A-M-C3$109.13
FAG22312-E1$32.54
FAG22220-E1$133.73
FAG22213-E1-K-C3$186.70
FAG22312-E1-C3$43.65
FAG22206-E1-C3$163.66
FAG22220-E1-K$183.11
FAG22213-E1$156.89
FAG22212-E1$33.25
FAG22211-E1-K-C3$158.35
FAG22210-E1-C3$101.22
Timken23296KYMBW906A$108.39
Timken23188YMBW507C08$195.82
FAG6212-Z-C3$94.67
FAG6306$194.35
FAG6226$54.80
INA204-NPP-B$142.75
FAG16019$120.16
FAG6044-M-C3$60.35
FAG6022$107.11
FAG6038-M-C3$178.99
FAG6213-2Z$171.96
FAG6048-M-C3$116.98
FAG6214$3.20
FAG6211$53.93
FAG6304$72.43
FAG6311$27.76
FAG6026-2RSR$40.20
FAG6032-M$29.59
FAG6312-2RSR$195.14
FAG6313-2Z$2.36
FAG6330-M-C3$2.04
FAG6312-2Z$21.76
AMIUCPX05-16$188.16
AMIKHP205-16$101.31
AMIUCPX10-32$85.68
AMIKHP205$22.02
AMIUCPPL207-23MZ2W$68.49
AMIMUCTBL207-23W$110.34
TimkenE-4BF-TRB-65MM$2.11
TimkenYCJ 25 SGT$169.51
TimkenYCJ 40 SGT$115.79
INAPCJ25-N$164.67
INARMEO60$57.07
AMIUGSLF205-15$185.71
INARCJTZ45$61.50
INAPCFTR50$179.93
AMIUGSLF207-20$60.09
INAGAR20-UK-2RS$172.96
INAGAR6-DO$49.44
INAGAR60-UK-2RS$185.91
INAGAKL5-PB$190.89
INAGAKL5-PW$174.25
INAGAKL6-PW$182.83
INAGIHRK80-DO$136.92
INAGIR8-UK$83.61
INAGAKR10-PW$91.90
INAGIL12-DO$136.35
INAGIR6-UK$31.20
SealmasterERX-31 HIY$89.49
SealmasterER-212TM$60.49
SealmasterAR-2-2$18.93
SealmasterER-34C$6.48
TimkenGRA103RR2$115.96
INAGRAE30-208-NPP-B-AH01$95.90
AMIUG311$142.59
Timken99600TD$127.94
Timken359TD-20000$185.89
Timken48290 #3 Prec$182.25
Timken1674-20024$36.91
Timken49151-20024$123.62
TimkenLM522546-20024$160.11
TimkenHM801346X-70566$15.28
TimkenLL537649-20N07$74.76
Timken52401-20024$126.92
TimkenEE170950-40000$39.79
Timken78255X-20024$134.03
Timken5722$42.62
Timken295192D$57.05
TimkenM349511$29.66
TimkenM333510$194.16
Timken6420A$80.11
Timken390200$33.97
Timken435165DC$1.41
Timken6535W$190.30
Timken921876D$128.81
Timken941950$200.55
Timken8237$178.29
TimkenHH953710DC$193.72
Timken14284$166.82
Timken363D #3 PREC$73.15
Timken372 #3 PREC$113.98
Timken383 #3 PREC$97.91
Timken47622W$6.09
Timken382B #3 PREC$46.32
Timken394AB #3 PREC$71.38
TimkenH239612 #3$121.41
Timken414 #3 PREC$50.58
Timken432 #3 PREC$152.70
Timken332A #3 PREC$132.88
Timken42623B$133.57
Timken42585$44.74
Timken43326$36.11
Timken354 #3 PREC$145.26
Timken363 #3 PREC$101.77
Timken362B #3 PREC$194.06
Timken45222$185.71
Timken374 #3 PREC$61.28
Timken46721D$85.98
Timken382A #3 PREC$26.70
Timken368-90036$15.35
Timken47420DC$1.67
TimkenEE662303 902A2$52.40
Timken47623A$150.21
Timken29685-90086$178.74
Timken430X$156.34
Timken453XB$166.03
Timken472DS$152.94
TimkenHM124646 9-83$116.18
TimkenXC1788DA$166.13
Timken494A$77.22
TimkenM241547-90046$147.36
Timken29820D$66.76
Timken493A$137.98
TimkenJRM4249-90UD6$155.80
Timken82620$184.13
Timken368-90038$166.28
Timken82620D$33.82
TimkenSET419-900SA$194.11
Timken82622$105.57
TimkenHM133444-90294$72.04
Timken89148$78.30
TimkenHM-516449C-906A9$112.66
Timken101601CD$124.84
TimkenM231649D-902A5$115.48
Timken126149D$188.73
Timken126150B$164.27
Timken126151CD$53.09
TimkenLM272249-902C4$112.37
Timken127136CD$161.15
TimkenLM249748-902A8$32.64
Timken552S$152.61
Timken8574-90149$183.43
Timken127139D$104.63
Timken33895 90031$55.49
Timken127138$157.16
TimkenLM869448 9A064$59.89
Timken131402D$56.15
TimkenL630349-90010$194.50
Timken132126D$37.53
TimkenXAA32017X-90KA1$19.78
Timken132127$152.12
TimkenHM266449DW-90130$2.09
Timken134145$47.70
TimkenHM265049TD90015$65.49
Timken192201CD$21.83
TimkenJLM710949C90B03$37.39
Timken574$149.09
TimkenEE114080 90018$68.59
Timken224204$16.22
TimkenHM120848 90150$135.28
TimkenM231610DA$53.65
Timken595-90061$148.63
TimkenH232214YD$67.92
Timken222128$54.33
TimkenM276449 90051$90.12
TimkenHH234011CD$76.68
TimkenLM961548 90041$29.81
Timken251575$106.30
TimkenLL713049 90011$9.43
TimkenHM252315DC$157.06
Timken32010X90CB8$65.94
TimkenHM256810CD$190.45
Timken42376-90171$74.78
TimkenM257110$184.95
Timken67884-90017$130.50
TimkenM257110D$63.16
TimkenHM261010$159.87
Timken3919RB 9-77$110.59
TimkenJM624649-90B02$156.44
TimkenHM265010CD$194.45
TimkenM244249-90117$189.79
TimkenM268710CD$30.97
Timken275158$39.81
TimkenHM124646-90071$131.21
Timken5335V$59.44
Timken02876 902A1$56.20
Timken772 #3 PREC$77.76
Timken399A 90315$34.40
Timken792CD #3 PREC$132.08
Timken759-90036$186.17
Timken854 #3 PREC$195.32
Timken593 906A8$30.50
Timken892 #3 PREC$78.53
Timken67390 90231$50.34
Timken932CD #3 PREC$31.30
Timken1328 #3 PREC$182.40
TimkenLM869448AA-902A7$123.20
Timken1931 #3 PREC$23.25
Timken67388SL-902C5$78.68
Timken1932 #3 PREC$182.71
Timken1329 #3 PREC$5.73
TimkenA2126B #3 PREC$102.39
Timken783-90074$44.90
Timken2735X #3 PREC$90.84
TimkenL476549 90010$9.55
Timken3129 #3 PREC$78.09
TimkenLM567949-90017$45.06
Timken3120 #3 PREC$101.80
TimkenEE655270 90035$62.21
Timken81962X$30.25
Timken680235 90022$45.31
Timken81964$52.33
TimkenHM124646 90182$186.54

 

Part No. List Price January 2020 - Midland Bearings

List Price January 2020. 108-TVH. £82.44. 108-TVH-C3. £82.44. 11204-TVH. £193.82. 11205-TVH. £211.81. 11206-TVH. £242.66. 11207-TVH. £304.35. 11208-TVH.

Maximum Retail Price List FAG Imported Bearings

Maximum Retail Price List. FAG Imported Bearings. Description. MRP ₹. Description. MRP ₹. 108-TVH. 1,185.00. 1212-TVH-C3. 3,048.00. 108-TVH-C3. 1,185.00.

Maximum Retail Price List FAG India Industrial Bearings

Maximum Retail Price List. FAG India Industrial Bearings. Description. MRP ₹. Description. MRP ₹. 16005-W61B. 175.00. 22207-E1-XL-K. 3,616.00.

FAG Imported Industrial Bearings

Apr 1, 2018 — Maximum Retail Price List. ** Price available on request subject to availability. Products are also available from Schaeffler India range.

FAG Imported MRP 2019

Maximum Retail Price List. FAG Imported Industrial Bearings (Effective from 1st April, 2019). 1,185.00. 1,185.00. 3,054.00. 3,061.00. 3,658.00. 4,183.00.